БОМИГАН КЪМПАНИ ООД
 БОМИГАН КЪМПАНИ ООД
ВСИЧКО ЗА НУЖДИТЕ НА ПИВОВАРНАТА ИНДУСТРИЯ
ПОЧИСТВАЩИ И ДЕЗИНФЕКЦИОННИ ПРЕПАРАТИ
CLEANING
   AGENT

Почистването е процес, при който се отстраняват от повърхността различни продуктови остатъци и наслоявания, като белтъчини, смоли, мазнини, варовик, органични и неорганични соли и микроорганизми.
При почистването се използва преди всичко вода под налягане, но при едно основно почистване на инсталациите, уредите и съдовете от голямо значение e използването на почистващи  средства. Те се предлагат в различни форми: прахообразни, течни и др. Най-предпочитани са течните препарати поради тяхното лесно дозиранe.

Според  pH  стойността се рзличават алкални, киселинни и неутрални почистващи средства.   Алкалните почистващи средства  се състоят предимно от 60 до 80 % натриева основа и добавки от сода, метасиликати, полифосфати, тринатриеви фосфати, мокрители и инхибитори.       
Киселинните почистващи средства са на базата на фосфорна, сярна, азотна и лимонена киселина в комбинация с инхибитори.                  
Едно почистващото средство е важно да притежава следните свойства: да бъде добре разтворимо във вода; да действа ефиктивно и при ниски температури; да не образува пяна; добре да се отмива; да не реагира с водните соли; да не причинява корозия и да не натоварва отпадъчните води.

Дезинфекцията е процес, при който чрез химична обработка се постигат чисти и свободни от микроорганизми повърхности.
Според  pH  стойността се рзличават алкални, киселинни и неутрални дезинфекционни средства.

Предлаганите от нас почистващи и дезинфекционни средства се произвеждат в Германия от фирмата TENSID CHEMIE GmbH.