БОМИГАН КЪМПАНИ ООД
 БОМИГАН КЪМПАНИ ООД
ВСИЧКО ЗА НУЖДИТЕ НА ПИВОВАРНАТА ИНДУСТРИЯ
CLEANING
   AGENT


Химичният състав на царевицата се различава в известна степен от този на ечемика и пшеницата. Основното различие идва във високото съдържание на мазнини в царевицата, дължащо се на големия зародиш, съдържащ 25 - 45% мазнини. Именно високото съдържание на мазнини силно понижава технологичните качества на царевицата. Това налага предварителното отстраняване на царевичния зародиш.
В пивоварните царевицата се използва предимно под формата на царевичен грис с различна едрина на частиците, т.е. смляна царевица с отстранен зародиш. След преработката на царевицата големината на зрънцата остава сравнително голяма. Раздробяването може да се направи от мелниците в пивоварните.
Предлаганият от нас царевичен грис се произвежда в Сърбия от фирмата GRANEXPORT AD.